Πίνακας προδιαγραφών για FTXM-R / RZAG-A

FTXM35R2V1B / RZAG35A2V1B FTXM35R5V1B / RZAG35A2V1B FTXM50R2V1B / RZAG35A2V1B FTXM50R2V1B / RZAG50A2V1B FTXM60R2V1B / RZAG50A2V1B FTXM60R2V1B / RZAG60A2V1B FTXM71R2V1B / RZAG60A2V1B
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 1.6 1.6 1.60 1.7 1.70 1.7 1.70
  Μέγ. kW 5.0 5.0 5.00 6.0 6.00 6.8 6.80
  Ονομ. kW 3.5 3.5 3.50 5.0 5.00 6.0 6.00
Ψύξη χώρου SEER   7.70 7.70 7.76 7.41 7.53 6.90 6.90
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 159 159 158 236 232 304 304
  Απόδοση Pdesign kW 3.50 3.50 3.50 5.00 5.00 6.00 6.00
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 2.60 2.60 2.60 4.50 4.50 4.60 4.50
  SCOP/A   4.60 4.60 4.68 4.60 4.69 4.35 4.40
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A++ A++ A++ A++ A+ A+
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 790 790 778 1,369 1,344 1,480 1,433
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 407 407 405 625 619 857 857
  EER   4.30 4.30 4.32 4.00 4.04 3.50 3.50
  COP   3.85 3.85 3.93 4.00 4.08 3.61 3.68
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A A A A A A
    Θέρμανση   A A A A A A A
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 4.00 4.00 4.00 6.00 6.00 7.00 7.00
  Ελάχ. kW 1.40 1.40 1.40 1.50 1.50 1.60 1.60
  Μέγ. kW 5.30 5.30 5.30 6.50 6.50 7.50 7.50