Πίνακας προδιαγραφών για FTXM-R

FTXM20R2V1B FTXM20R5V1B FTXM25R2V1B FTXM25R5V1B FTXM35R2V1B FTXM35R5V1B FTXM50R2V1B FTXM60R2V1B FTXM71R2V1B FTXM42R2V1B (Archived) FTXM42R5V1B (Archived)
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Υψ. dBA 39 39 39 39 39 39 43 45 46 45 45
    Μέτρια dBA 34 34 34 34 35 35 39 41 42 39 39
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 20 20 20 20 20 20 31 33 34 21 21
    Χαμηλή dBA 26 26 27 27 28 28 34 36 37 29 29
  Ψύξη Μέτρια dBA 33 33 33 33 33 33 40 42 43 39 39
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 19 19 19 19 19 19 27 30 32 21 21
    Χαμηλή dBA 25 25 25 25 29 29 36 37 38 30 30
    Υψ. dBA 41 41 41 41 45 45 44 46 47 45 45
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Εγχειρίδιο χειρισμού 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Ασύρματο τηλεχειριστήριο 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Μπαταρίες ξηρού στοιχείου ΑΑΑ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Υποδοχή τηλεχειριστηρίου 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Πλάκα στήριξης 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1
  Βίδες στερέωσης εσωτερικής μονάδας 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Κιτ αντάπτορα WLAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Χειριστήρια Τηλεχειριστήριο με καλώδιο   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
  Infrared remote control   ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67
Συνδέσεις σωληνώσεων Υγρό ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Αέριο ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 12.7 12.7 15.9 9.50 9.50
  Συμπυκνωμάτων   18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.029 0.029 0.025 0.025 0.030 0.030 0.030 0.032 0.054 0.034 0.034
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.023 0.023 0.022 0.022 0.027 0.027 0.032 0.035 0.060 0.038 0.038
Sound power level Ψύξη dBA 57 57 57 57 58 58 58 60 60 60 60
  Θέρμανση dBA 54 54 54 54 54 54 58 59 61 60 60
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 778 778 778 778 778 778 998 998 998 778 778
    Βάθος mm 272 272 272 272 272 272 292 292 292 272 272
    Ύψος mm 295 295 295 295 295 295 299 299 299 295 295
Περίβλημα Χρώμα   Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό
Βάρος Μονάδα kg 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 14.5 14.5 14.5 10.0 10.0
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Θέρμανση Υψ. m³/min 9.3 9.3 9.8 9.8 9.8 9.8 15.8 16.5 17.7 12.4 12.4
      Μέτρια m³/min 8.2 8.2 8.0 8.0 8.5 8.5 14.2 15.2 15.8 9.7 9.7
      Χαμηλή m³/min 6.2 6.2 6.3 6.3 6.5 6.5 12.0 12.4 12.7 6.5 6.5
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 5.1 5.1 4.9 4.9 4.9 4.9 10.5 11.1 11.6 4.9 4.9
    Ψύξη Χαμηλή m³/min 5.7 5.7 5.7 5.7 6.0 6.0 11.4 11.8 12.2 6.5 6.5
      Μέτρια m³/min 7.5 7.5 7.6 7.6 7.8 7.8 14.0 14.0 15.0 9.0 9.0
      Υψ. m³/min 10.5 10.5 10.5 10.5 11.3 11.3 15.8 16.7 16.9 11.9 11.9
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 4.3 4.3 4.1 4.1 4.2 4.2 8.3 9.1 10.0 4.3 4.3
Power supply Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Όνομα   V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Σημειώσεις (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m (1) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m (1) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m (1) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m
  (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m (2) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m (2) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m (2) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m
Στάνταρτ εξαρτήματα Ασημί φίλτρο σωματιδίων             1 1 1