Πίνακας προδιαγραφών για FTXN-L / RXN-L

FTXN25LV1B / RXN25LV1B FTXN35LV1B / RXN35LV1B FTXN50LV1B / RXN50LV1B FTXN60LV1B / RXN60LV1B
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 1.30 1.30 1.88 2.00
  Μέγ. kW 2.80 3.50 6.20 6.50
  Ονομ. kW 2.50 3.20 5.45 6.21
Συνδέσεις σωληνώσεων Υγρό ΕΞ.ΔΙΑΜ. χιλ. 6.35 6.35 6.35 6.35
  Αέριο ΕΞ.ΔΙΑΜ. χιλ. 9.52 9.52 12.70 15.90
  Συμπυκνωμάτων OD χιλ. 16.5 16.5 16.5 16.5
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 390 498 850 965
  EER   3.21 3.22 3.21 3.22
  COP   3.61 3.61 3.61 3.62
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A A A
    Θέρμανση   A A A A
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 2.80 3.50 5.62 6.40
  Ελάχ. kW 1.30 1.30 1.32 1.56
  Μέγ. kW 3.70 4.00 6.60 7.10
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°