Πίνακας προδιαγραφών για FTXS-F / RXS-F

FTXS60FV1B / RXS60F2V1B FTXS71FV1B / RXS71FV1B
Απόδοση σε λειτουργία ψύξης Ελάχ. kW 1.7 2.3
  Μέγ. kW 6.7 8.5
  Ονομ. kW 6.0 (1) 7.1 (1)
Συνδέσεις σωληνώσεων Υγρό ΕΞ.ΔΙΑΜ. χιλ. 6.35 6.35
  Αέριο ΕΞ.ΔΙΑΜ. χιλ. 12.7 15.9
  Drain OD χιλ. 18.0 18.0
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 995 1,175
  EER   3.02 3.02
  COP   3.43 3.22
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   B B
    Θέρμανση   B C
Απόδοση σε λειτουργία θέρμανσης Ονομ. kW 7.0 (2) 8.2 (2)
  Ελάχ. kW 1.7 2.3
  Μέγ. kW 8.0 10.2
Σημειώσεις (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m
  (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m
  (3) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (3) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°