Πίνακας προδιαγραφών για FTXS-G / RKS-G

FTXS20G2V1B / RKS20G2V1B FTXS25G2V1B / RKS25G2V1B FTXS35G2V1B / RKS35G2V1B FTXS42G2V1B / RKS42G2V1B FTXS50G2V1B / RKS50G2V1B
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 1.3 1.3 1.4 1.7 1.7
  Μέγ. kW 2.8 3.2 4.0 5.0 5.3
  Ονομ. kW 2.0 (1) 2.5 (1) 3.5 (1) 4.2 (1) 5.0 (1)
Piping connections Υγρό ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Αέριο ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 9.5 9.5 9.5 9.5 12.7
  Συμπυκνωμάτων OD mm 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 235 275 435 610 760
  EER   4.26 4.55 4.02 3.44 3.29
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A A A A
Σημειώσεις (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m
  (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°