Πίνακας προδιαγραφών για FTXS-G / RXS-F8

FTXS71GV1B / RXS71FAV1B8
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 2.3
  Μέγ. kW 8.5
  Ονομ. kW 7.10
Συνδέσεις σωληνώσεων Υγρό ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 6.35
  Αέριο ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 15.9
  Drain OD mm 18
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1,175
  EER   3.02
  COP   3.22
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   B
    Θέρμανση   C
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 8.20
  Ελάχ. kW 2.3
  Μέγ. kW 10.2
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (2) - 220V
  (3) - 230V
  (4) - 240V
  (5) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°