Πίνακας προδιαγραφών για FTXS-K / 3MXS-K

FTXS20K2V1B / FTXS20K2V1B / 3MXS40K3V1B2
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ