Πίνακας προδιαγραφών για FTXS-K / 4MXS-F

FTXS20K2V1B / FTXS20K2V1B / FTXS25K2V1B / 4MXS68F3V1B2 FTXS20K2V1B / FTXS20K2V1B / FTXS25K2V1B / 4MXS68F3V1B FTXS20K2V1B / FTXS25K2V1B / FTXS25K2V1B / 4MXS68F3V1B2 FTXS20K2V1B / FTXS25K2V1B / FTXS25K2V1B / 4MXS68F3V1B FTXS20K2V1B / FTXS50K2V1B / 4MXS68F3V1B2 FTXS20K2V1B / FTXS50K2V1B / 4MXS68F3V1B FTXS25K2V1B / FTXS42K2V1B / 4MXS68F3V1B2 FTXS25K2V1B / FTXS42K2V1B / 4MXS68F3V1B FTXS35K2V1B / FTXS35K2V1B / 4MXS68F3V1B2
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ