Πίνακας προδιαγραφών για FTXS-K / RXS-L

FTXS20K2V1B / RXS20L2V1B FTXS25K2V1B / RXS25L2V1B FTXS35K2V1B / RXS35L2V1B FTXS42K2V1B / RXS42L2V1B FTXS42K3V1B / RXS42L2V1B FTXS50K2V1B / RXS50L2V1B FTXS50K3V1B / RXS50L2V1B
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 1.3 1.3 1.4 1.7 1.7 1.7 1.7
  Μέγ. kW 2.8 3.2 4.0 5.0 5.0 5.3 5.3
  Ονομ. kW 2.00 2.5 3.5 4.20 4.20 (2) 5.00 5.00 (2)
Συνδέσεις σωληνώσεων Υγρό ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Αέριο ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 9.5 9.5 9.5 9.5 12.7 12.7 12.7
  Αποχέτευση OD mm 18 18 18 18 18 18 18
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 215 285 430 590 627 705 753
  EER   4.65 4.39 4.07 3.56 3.35 (1) 3.55 3.32 (1)
  COP   4.72 4.67 4.76 4.12 4.12 (1) 4.00 4.00 (1)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A A A A A A
    Θέρμανση   A A A A A A A
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 2.5 2.8 4.00 5.40 5.40 (2) 5.80 5.80 (2)
  Ελάχ. kW 1.3 1.3 1.4 1.7 1.7 1.7 1.7
  Μέγ. kW 4.3 4.7 5.2 6.0 6.0 6.5 6.5
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (2) - 220V (2) - 220V (2) - 220V (2) - 220V (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - 220V (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°
  (3) - 230V (3) - 230V (3) - 230V (3) - 230V (3) - 220V (3) - 230V (3) - 220V
  (4) - 240V (4) - 240V (4) - 240V (4) - 240V (4) - 230V (4) - 240V (4) - 230V
  (5) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (5) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (5) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (5) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (5) - 240V (5) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (5) - 240V