Πίνακας προδιαγραφών για FTXTA-AW / RXTA-N

FTXTA30A2V1BW / RXTA30N2V1B
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 0.70
  Μέγ. kW 4.50
  Ονομ. kW 3.00
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 357
  EER   4.20
  COP   4.87
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A
    Θέρμανση   A
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 3.20
  Ελάχ. kW 0.80
  Μέγ. kW 6.90
Σημειώσεις (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά