Πίνακας προδιαγραφών για FTXTM-M

FTXTM30M2V1B FTXTM40M2V1B
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Υψ. dBA 45 46
    Μέτρια dBA 31 31
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 19 19
    Χαμηλή dBA 22 22
  Ψύξη Μέτρια dBA 33 32
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 21 20
    Χαμηλή dBA 25 24
    Υψ. dBA 45 46
Χειριστήρια Wired remote control   BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1
  Infrared remote control   ARC466A55 ARC466A55
Piping connections Υγρό ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 6.35 6.35
  Αέριο ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 9.50 9.50
  Συμπυκνωμάτων   16 (εσωτερική διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα σύνδεσης) 16 (εσωτερική διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα σύνδεσης)
Απορροφ. ισχύς Ψύξη Ονομ. kW 0.032 0.037
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.037 0.040
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 60 60
  Θέρμανση dBA 61 61
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 811 1,040
    Βάθος mm 272 295
    Ύψος mm 294 300
Περίβλημα Χρώμα   Λευκό Λευκό
Βάρος Μονάδα kg 10.0 14.5
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Θέρμανση Υψ. m³/min 12.2 17.7
      Χαμηλή m³/min 5.1 7.5
      Μέτρια m³/min 7.5 11.0
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 4.1 6.3
    Ψύξη Χαμηλή m³/min 6.3 5.7
      Μέτρια m³/min 8.0 9.2
      Υψ. m³/min 11.7 15.5
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 5.2 4.6
Power supply Φάση   1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50
  Όνομα   V1 V1
  Τάση V 220-240 220-240
Σημειώσεις (1) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (1) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά