Πίνακας προδιαγραφών για FTXTP-K

FTXTP25K3V1B FTXTP35K3V1B
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Υψ. dBA 43 43
    Μέτρια dBA 35 35
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 21 21
    Χαμηλή dBA 26 26
  Ψύξη Μέτρια dBA 35 35
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 21 21
    Χαμηλή dBA 26 26
    Υψ. dBA 43 43
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1
  Εγχειρίδιο χειρισμού 1 1
  Ασύρματο τηλεχειριστήριο 1 1
  Μπαταρίες ξηρού στοιχείου ΑΑΑ 2 2
  Υποδοχή τηλεχειριστηρίου 1 1
  Πλάκα στήριξης 1 1
  Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη 2 2
  Βίδες στερέωσης εσωτερικής μονάδας 2 2
Χειριστήρια Wired remote control   BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1
  Infrared remote control   ARC480A11 ARC480A11
Συνδέσεις σωληνώσεων Υγρό ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 6.35 6.35
  Αέριο ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 9.50 9.50
  Αποχέτευση   16 (εσωτερική διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα σύνδεσης) 16 (εσωτερική διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα σύνδεσης)
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.030 0.030
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.035 0.035
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 58 58
  Θέρμανση dBA 58 58
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 770 770
    Βάθος mm 225 225
    Ύψος mm 285 285
Περίβλημα Χρώμα   Λευκό Λευκό
Βάρος Μονάδα kg 9.0 9.0
Power supply Φάση   1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50
  Όνομα   V1 V1
  Τάση V 220-240 220-240
Σημειώσεις (1) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (1) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά