Πίνακας προδιαγραφών για FTXV-AB

FTXV25AV1B FTXV35AV1B FTXV50AV1B FTXV60AV1B
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Αθόρυβη λειτουργία dBA 28 30 35 39
    Χαμηλή dBA 34 35 40 42
    Υψ. dBA 41 42 48 51
    Ονομ. dBA 39 40 43 47
Χειριστήρια Infrared remote control   ARC470A21 ARC470A21 ARC470A21 ARC470A21
Συνδέσεις σωληνώσεων Υγρό ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Αέριο ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 9.52 9.52 12.70 15.9
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 50 51 53 57
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 845 845 940 1,007
    Βάθος mm 180 180 200 219
    Ύψος mm 275 275 298 315
Βάρος Μονάδα kg 9 9 12 14
Power supply Φάση   1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240