Πίνακας προδιαγραφών για FVXG-K

FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.019 (1), 0.019 (2), 0.019 (3) 0.021 (1), 0.021 (2), 0.021 (3) 0.032 (1), 0.032 (2), 0.032 (3)
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.022 (1), 0.022 (2), 0.022 (3) 0.024 (1), 0.024 (2), 0.024 (3) 0.035 (1), 0.035 (2), 0.035 (3)
Περίβλημα Χρώμα   Fresh white (΄κατάλευκο') (6.5Y 9.5/0.5) Fresh white (΄κατάλευκο') (6.5Y 9.5/0.5) Fresh white (΄κατάλευκο') (6.5Y 9.5/0.5)
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 600 600 600
    Πλάτος mm 950 950 950
    Βάθος mm 215 215 215
Βάρος Μονάδα kg 22.0 22.0 22.0
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Υψ. m³/min 8.9 9.1 10.6
      Μέτρια m³/min 7.0 7.2 8.9
      Χαμηλή m³/min 5.3 5.3 7.3
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 4.5 4.5 6.0
    Θέρμανση Υψ. m³/min 9.9 10.2 12.2
      Μέτρια m³/min 7.8 8.0 10.0
      Χαμηλή m³/min 5.7 5.8 7.8
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 4.7 5.0 6.8
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 54 55 56
  Θέρμανση dBA 55 56 58
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 38 39 44
    Μέτρια dBA 32 33 40
    Χαμηλή dBA 26 27 36
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 23 24 32
  Θέρμανση Υψ. dBA 39 40 46
    Μέτρια dBA 32 33 40
    Χαμηλή dBA 26 27 34
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 22 23 30
Συνδέσεις σωληνώσεων Υγρό ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 6.35 6.35 6.35
  Αέριο ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 9.50 9.50 12.7
  Αποχέτευση   18 18 18
Χειριστήρια Infrared remote control   ARC466A2 ARC466A2 ARC466A2
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1
  Εγχειρίδιο χειρισμού 1 1 1
  Ασύρματο τηλεχειριστήριο 1 1 1
  Μπαταρίες ξηρού στοιχείου ΑΑΑ 2 2 2
  Υποδοχή τηλεχειριστηρίου 1 1 1
  Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1 1
  Πλακέτα εγκατάστασης 1 1 1
  Θερμομόνωση (σωλήνας θερμομόνωσης) 1 1 1
  Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη 2 2 2
Power supply Όνομα   V1 V1 V1
  Φάση   1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240
Σημειώσεις (1) - 220V (1) - 220V (1) - 220V
  (2) - 230V (2) - 230V (2) - 230V
  (3) - 240V (3) - 240V (3) - 240V
  (4) - Σε σύνδεση σε μια εξωτερική μονάδα Multi, το επίπεδο πίεσης θορύβου στην αθόρυβη λειτουργία και η εκπομπή θερμότητας ισούνται με τις ανωτέρω τιμές + 1dB. (4) - Σε σύνδεση σε μια εξωτερική μονάδα Multi, το επίπεδο πίεσης θορύβου στην αθόρυβη λειτουργία και η εκπομπή θερμότητας ισούνται με τις ανωτέρω τιμές + 1dB. (4) - Σε σύνδεση σε μια εξωτερική μονάδα Multi, το επίπεδο πίεσης θορύβου στην αθόρυβη λειτουργία και η εκπομπή θερμότητας ισούνται με τις ανωτέρω τιμές + 1dB.