Πίνακας προδιαγραφών για FVXM-A9

FVXM25A3V1B9 FVXM35A3V1B9 FVXM50A3V1B9
Απορροφ. ισχύς Ψύξη Ονομ. kW 0.02 0.02 0.03
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.02 0.03 0.03
Περίβλημα Χρώμα   Λευκό Λευκό Λευκό
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 600 600 600
    Πλάτος mm 750 750 750
    Βάθος mm 238 238 238
Βάρος Μονάδα kg 17 17 17
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Υψ. m³/min 8.7 9.2 11.6
      Μέτρια m³/min 7 7 9
      Χαμηλή m³/min 4.9 4.9 6.6
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 4.1 4.1 5.4
    Θέρμανση Υψ. m³/min 9.2 9.8 12.8
      Μέτρια m³/min 7.2 7.2 10.0
      Χαμηλή m³/min 5.6 5.6 8.4
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 4.1 4.1 5.9
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 52.0 53.0 61.0
  Θέρμανση dBA 52.0 53.0 62.0
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 38.0 39.0 44.0
    Μέτρια dBA 32.0 32.0 38.0
    Χαμηλή dBA 25.0 25.0 31.0
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 20.0 20.0 27.0
  Θέρμανση Υψ. dBA 38.0 39.0 46.0
    Μέτρια dBA 32.0 32.0 40.0
    Χαμηλή dBA 25.0 25.0 35.0
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 19.0 19.0 29.0
Ψυκτικό μέσο GWP   675 675 675
Piping connections Υγρό ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 6.40 6.40 6.40
  Αέριο ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 9.50 9.50 12.70
  Συμπυκνωμάτων   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Χειριστήρια Infrared remote control   ARC466A66 ARC466A66 ARC466A66
  Wired remote control   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1
  Εγχειρίδιο χειρισμού 1 1 1
  Ασύρματο τηλεχειριστήριο 1 1 1
  Μπαταρίες ξηρού στοιχείου ΑΑΑ 2 2 2
  Υποδοχή τηλεχειριστηρίου 1 1 1
  Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη 2 2 2
  Βιδωτή σακούλα 1 1 1
  Γενικές Προφυλάξεις Ασφαλείας 1 1 1
Power supply Φάση   1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240
Σημειώσεις (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m
  (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m