Πίνακας προδιαγραφών για FWB-CTN

FWB04CATN6V3 FWB05CATN6V3 FWB06CATN6V3 FWB08CATN6V3 FWB10CATN6V3 FWB11CATN6V3 FWB15CATN6V3 FWB17CATN6V3
Στάθμη ηχητικής πίεσης Χαμηλή dBA 20.0 (4) 31.0 (5) 31.0 (5) 30.0 (4) 30.0 (4) 30.0 (4) 53.0 (4) 53.0 (4)
  Υψ. dBA 44.0 (4) 46.0 (5) 46.0 (5) 50.0 (4) 50.0 (4) 50.0 (4) 61.0 (4) 61.0 (4)
Ολική στάθμη ηχητικής ισχύος Χαμηλή dBA 28.0 (4) 39.0 (4) 39.0 (4) 38.0 (4) 38.0 (4) 38.0 (4) 61.0 (4) 61.0 (4)
  Υψηλή dBA 52.0 (4) 54.0 (4) 54.0 (4) 58.0 (4) 58.0 (4) 58.0 (4) 69.0 (4) 69.0 (4)
Ροή νερού Ψύξη Χαμηλή l/h 160 (1) 222 (1) 274 (1) 343 (1) 394 (1) 482 (1) 1,095 (1) 1,225 (1)
    Υψηλή l/h 340 (1) 408 (1) 527 (1) 664 (1) 828 (1) 930 (1) 1,295 (1) 1,448 (1)
  Θέρμανση Υψ. l/h 346 (2) 408 (2) 528 (2) 749 (2) 898 (2) 955 (2) 1,357 (2) 1,472 (2)
    Χαμηλή l/h 153 (2) 231 (2) 276 (2) 408 (2) 442 (2) 457 (2) 1,162 (2) 1,248 (2)
  Πτώση πίεσης νερού Θέρμανση Υψ. kPa 5 (2) 7 (2) 8 (2) 11 (2) 8 (2) 11 (2) 16 (2) 23 (2)
      Χαμηλή kPa 1 (2) 2 (2) 2 (2) 4 (2) 2 (2) 3 (2) 12 (2) 17 (2)
    Ψύξη Υψηλή kPa 6 (1) 8 (1) 9 (1) 11 (1) 8 (1) 12 (1) 18 (1) 26 (1)
      Χαμηλή kPa 2 (1) 3 (1) 3 (1) 3 (1) 2 (1) 3 (1) 13 (1) 20 (1)
Συνδέσεις σωληνώσεων Drain OD χιλ. 17 17 17 17 17 17 17 17
  Νερό Είσοδος   1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
    Έξοδος   1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
Ισχύς εισόδου Υψηλή kW 0.082 0.106 0.105 0.192 0.192 0.192 0.332 0.332
  Χαμηλή kW 0.024 0.034 0.034 0.076 0.076 0.076 0.235 0.235
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία νερού Θέρμανση Μέγ. °C 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
  Ψύξη Ελάχ. °C 5 5 5 5 5 5 5 5
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος χιλ. 758 758 968 968 1,178 1,178 1,178 1,178
    Βάθος χιλ. 665 665 665 665 745 745 745 745
    Ύψος χιλ. 250 250 250 250 280 280 280 280
Συνδέσεις νερού Πρωταρχική σερπαντίνα inch 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 3/4 " 3/4 " 3/4 " 3/4 "
Βάρος Μονάδα kg 24.4 25.4 33.0 36.0 45.0 45.0 51.0 51.0
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Χαμηλή m³/ώρα 109 171 195 305 333 333 1,050 1,050
    Υψ. m³/ώρα 276 341 402 652 760 760 1,289 1,289
  Διαθέσιμη στατική πίεση Υψηλή Pa 63 77 63 75 61 61 60 60
    Χαμηλή Pa 10 19 19 17 12 12 40 40
Power supply Τύπος   230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50
  Phase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 230 230 230 230 230 230 230 230
Σημειώσεις (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K.
  (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K
  (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K
  (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741
  (5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα.