Πίνακας προδιαγραφών για FWF-CT

FWF02CATNMV1 FWF03CATNMV1 FWF04CATNMV1
Στάθμη ηχητικής πίεσης Sound pressure level-=-Low-=-dBA dBA 29 (5) 30 (5) 36 (5)
  Sound pressure level-=-High-=-dBA dBA 42 (5) 45 (5) 48 (5)
Total sound power level Total sound power level-=-Low-=-dBA dBA 39 (4) 41 (4) 45 (4)
  Total sound power level-=-High-=-dBA dBA 52 (4) 54 (4) 56 (4)
Ροή νερού Ψύξη Water flow-=-Cooling-=-Low-=-l/h l/h 460 780 810
    Water flow-=-Cooling-=-High-=-l/h l/h 460 780 810
  Θέρμανση Water flow-=-Heating-=-High-=-l/h l/h 460 780 810
    Water flow-=-Heating-=-Low-=-l/h l/h 460 780 810
  Water flow-=-Water pressure drop Water flow-=-Water pressure drop-=-Heating Water flow-=-Water pressure drop-=-Heating-=-High-=-kPa kPa 23 22 25
      Water flow-=-Water pressure drop-=-Heating-=-Low-=-kPa kPa 13 9 13
    Water flow-=-Water pressure drop-=-Cooling Water flow-=-Water pressure drop-=-Cooling-=-High-=-kPa kPa 19 27 29
      Water flow-=-Water pressure drop-=-Cooling-=-Low-=-kPa kPa 19 27 29
Συνδέσεις σωληνώσεων Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 19.05 19.05 19.05
  Νερό Είσοδος   19,05 mm 19,05 mm 19,05 mm
    Έξοδος   19,05 mm 19,05 mm 19,05 mm
Ισχύς εισόδου Power input-=-High-=-kW kW 0.063 0.064 0.079
  Power input-=-Low-=-kW kW 0.05 0.05 0.07
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 570 570 570
    Βάθος mm 570 570 570
    Ύψος mm 250 250 250
Βάρος Μονάδα kg 15.0 17.0 17.0
Διακοσμητική μάσκα Διαστάσεις Decoration panel-=-Dimensions-=-Unit Decoration panel-=-Dimensions-=-Unit-=-Depth-=-mm mm 460 460 460
      Decoration panel-=-Dimensions-=-Unit-=-Height-=-mm mm 45 45 45
      Decoration panel-=-Dimensions-=-Unit-=-Width-=-mm mm 460 460 460
Ρεύμα εισόδου Υψ. A 0.28 0.28 0.35
  Χαμηλή A 0.21 0.24 0.31
Power supply Τύπος   230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50
  Φάση   1N~ 1N~ 1N~
  Συχνότητα Hz 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240
Κινητήρας ανεμιστήρα Fan motor-=-Power input Fan motor-=-Power input-=-Low-=-kW kW 0.046 0.052 0.069
    Fan motor-=-Power input-=-High-=-kW kW 0.063 0.064 0.079
Σημειώσεις (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K.
  (2) - Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°C DB, νερό προσαγωγής 50°C (2) - Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°C DB, νερό προσαγωγής 50°C (2) - Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°C DB, νερό προσαγωγής 50°C
  (3) - Ροή αέρα σε 0Pa ESP (3) - Ροή αέρα σε 0Pa ESP (3) - Ροή αέρα σε 0Pa ESP
  (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741
  (5) - Η ηχητική πίεση μετρήθηκε σε απόσταση 1,5m κάτω από την πρόσοψη (JIS Β 8615) (5) - Η ηχητική πίεση μετρήθηκε σε απόσταση 1,5m κάτω από την πρόσοψη (JIS Β 8615) (5) - Η ηχητική πίεση μετρήθηκε σε απόσταση 1,5m κάτω από την πρόσοψη (JIS Β 8615)