Πίνακας προδιαγραφών για FWH-AT

FWH02AATN6V3 FWH03AATN6V3 FWH04AATN6V3 FWH06AATN6V3 FWH07AATN6V3 FWH08AATN6V3
Απόδοση ψύξης (στάνταρ συνθήκες) Αντιληπτή απόδοση 2 σωλήνες Χαμηλή kW 1.33 (1) 1.66 (1) 2.43 (1) 3.42 (1) 3.68 (1) 4.59 (1)
    Υψηλή kW 2.14 (1) 3.18 (1) 3.79 (1) 5.29 (1) 6.10 (1) 7.35 (1)
  Συνολική απόδοση 2 σωλήνες Χαμηλή kW 1.70 (1) 2.39 (1) 3.40 (1) 4.64 (1) 5.16 (1) 6.34 (1)
    Υψηλή kW 2.53 (1) 4.31 (1) 5.00 (1) 7.01 (1) 8.24 (1) 9.73 (1)
Απόδοση θέρμανσης (στάνταρ συνθήκες) Απόδοση 2 σωλήνες Χαμηλή kW 1.97 (2) 2.29 (2) 3.49 (2) 5.16 (2) 5.22 (2) 6.71 (2)
    Υψηλή kW 3.10 (2) 4.30 (2) 5.35 (2) 8.17 (2) 9.18 (2) 11.10 (2)
Power input Χαμηλή kW 0.018 0.032 0.057 0.047 0.047 0.064
  Υψηλή kW 0.042 0.050 0.089 0.108 0.108 0.147
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 298 298 298 350 350 350
    Πλάτος mm 577 577 577 793 793 793
    Βάθος mm 577 577 577 793 793 793
Βάρος Μονάδα kg 23.0 23.0 23.0 43.0 43.0 43.0
Διακοσμητική μάσκα Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 41 41 41 75 75 75
      Πλάτος mm 730 730 730 860 860 860
      Βάθος mm 730 730 730 860 860 860
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Χαμηλή m³/ώρα 297 306 479 801 718 902
    Υψ. m³/ώρα 557 640 805 1,494 1,380 1,651
Ολική στάθμη ηχητικής ισχύος Χαμηλή dBA 33.0 (4) 40.0 (4) 47.0 (4) 35.0 (4) 35.0 (4) 40.0 (4)
  Υψηλή dBA 45.0 (4) 50.0 (4) 58.0 (4) 51.0 (4) 51.0 (4) 56.0 (4)
Στάθμη ηχητικής πίεσης Χαμηλή dBA 25.0 (4) 32.0 (4) 39.0 (4) 27.0 (4) 27.0 (4) 32.0 (4)
  Υψ. dBA 37.0 (4) 42.0 (4) 50.0 (4) 43.0 (4) 43.0 (4) 48.0 (4)
Ροή νερού Ψύξη Χαμηλή l/h 295 (1) 416 (1) 593 (1) 805 (1) 893 (1) 1,097 (1)
    Υψηλή l/h 441 (1) 749 (1) 873 (1) 1,223 (1) 1,434 (1) 1,696 (1)
  Θέρμανση Υψ. l/h 539 (2) 747 (2) 930 (2) 1,420 (2) 1,596 (2) 1,930 (2)
    Χαμηλή l/h 342 (2) 399 (2) 607 (2) 897 (2) 908 (2) 1,167 (2)
  Πτώση πίεσης νερού Ψύξη Χαμηλή kPa 3 (1) 9 (1) 9 (1) 14 (1) 12 (1) 16 (1)
      Υψηλή kPa 6 (1) 26 (1) 18 (1) 28 (1) 26 (1) 32 (1)
    Θέρμανση Χαμηλή kPa 3 (2) 7 (2) 8 (2) 14 (2) 10 (2) 15 (2)
      Υψ. kPa 8 (2) 22 (2) 17 (2) 30 (2) 26 (2) 33 (2)
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία νερού Ψύξη Ελάχ. °C 5 5 5 5 5 5
  Θέρμανση Μέγ. °C 80 80 80 80 80 80
Συνδέσεις σωληνώσεων Νερό Είσοδος   1/2" 1/2" 1/2" 3/4" 3/4" 3/4"
    Έξοδος   1/2" 1/2" 1/2" 3/4" 3/4" 3/4"
  Συμπυκνωμάτων OD mm 10 10 10 10 10 10
Συνδέσεις νερού Πρωταρχική σερπαντίνα inch 1/2" 1/2" 1/2" 3/4 " 3/4 " 3/4 "
Control systems Wired remote control   FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A, FWECSA, FWTOUCH FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A, FWECSA, FWTOUCH FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A, FWECSA, FWTOUCH FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A, FWECSA, FWTOUCH FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A, FWECSA, FWTOUCH FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A, FWECSA, FWTOUCH
Power supply Τύπος   230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50
  Phase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 230 230 230 230 230 230
Σημειώσεις (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K.
  (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K
  (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K
  (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741
  (5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα.