Πίνακας προδιαγραφών για FWI-AF

FWI02AAFN6V3 FWI04AAFN6V3 FWI06AAFN6V3 FWI08AAFN6V3
Απόδοση ψύξης (στάνταρ συνθήκες) Αντιληπτή απόδοση 4 σωλήνες Χαμηλή kW 1.46 (1) 2.10 (1) 3.34 (1) 4.50 (1)
    Υψηλή kW 2.23 (1) 3.58 (1) 5.03 (1) 7.56 (1)
  Συνολική απόδοση 4 σωλήνες Χαμηλή kW 1.85 (1) 2.62 (1) 4.61 (1) 6.09 (1)
    Υψηλή kW 2.60 (1) 4.41 (1) 6.61 (1) 9.50 (1)
Απόδοση θέρμανσης (στάνταρ συνθήκες) Απόδοση 4 σωλήνες Χαμηλή kW 2.90 (3) 3.73 (3) 7.01 (3) 8.96 (3)
    Υψηλή kW 3.86 (3) 5.51 (3) 9.53 (3) 12.90 (3)
Power input Χαμηλή kW 0.007 0.009 0.014 0.025
  Υψηλή kW 0.018 0.067 0.036 0.150
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 298 298 350 350
    Πλάτος mm 577 577 793 793
    Βάθος mm 577 577 793 793
Βάρος Μονάδα kg 23.0 23.0 43.0 43.0
Διακοσμητική μάσκα Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 41 41 75 75
      Πλάτος mm 730 730 860 860
      Βάθος mm 730 730 860 860
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Χαμηλή m³/ώρα 356 395 687 956
    Υψ. m³/ώρα 610 982 1,137 1,823
Ολική στάθμη ηχητικής ισχύος Χαμηλή dBA 35.0 (4) 38.0 (4) 35.0 (4) 43.0 (4)
  Υψηλή dBA 46.0 (4) 61.0 (4) 45.0 (4) 58.0 (4)
Στάθμη ηχητικής πίεσης Χαμηλή dBA 35.0 (4) 38.0 (4) 35.0 (4) 43.0 (4)
  Υψ. dBA 46.0 (4) 61.0 (4) 45.0 (4) 58.0 (4)
Ροή νερού Ψύξη Χαμηλή l/h 317 (1) 451 (1) 792 (1) 1,045 (1)
    Υψηλή l/h 447 (1) 759 (1) 1,135 (1) 1,631 (1)
  Θέρμανση Υψ. l/h 338 (3) 474 (3) 834 (3) 1,133 (3)
    Χαμηλή l/h 254 (3) 321 (3) 613 (3) 785 (3)
  Πτώση πίεσης νερού Ψύξη Χαμηλή kPa 4 (1) 7 (1) 12 (1) 17 (1)
      Υψηλή kPa 8 (1) 25 (1) 22 (1) 37 (1)
    Θέρμανση Χαμηλή kPa 6 (3) 4 (3) 11 (3) 18 (3)
      Υψ. kPa 11 (3) 11 (3) 19 (3) 33 (3)
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία νερού Ψύξη Ελάχ. °C 5 5 5 5
  Θέρμανση Μέγ. °C 80 80 80 80
Συνδέσεις σωληνώσεων Νερό Είσοδος   1/2" 1/2" 3/4" 3/4"
    Έξοδος   1/2" 1/2" 3/4" 3/4"
  Συμπυκνωμάτων OD mm 10 10 10 10
Συνδέσεις νερού Πρωταρχική σερπαντίνα inch 1/2" 1/2" 3/4 " 3/4 "
  Επιπρόσθετη σερπαντίνα inch 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
Control systems Wired remote control   FWEC3A, FWECSA, FWTOUCH FWEC3A, FWECSA, FWTOUCH FWEC3A, FWECSA, FWTOUCH FWEC3A, FWECSA, FWTOUCH
Power supply Τύπος   230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50
  Phase   1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50
  Τάση V 230 230 230 230
Σημειώσεις (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K.
  (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K
  (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K
  (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741
  (5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα.