Πίνακας προδιαγραφών για FWT-GT

FWT02GATNMV1 FWT03GATNMV1 FWT04GATNMV1 FWT05GATNMV1 FWT06GATNMV1
Απόδοση ψύξης (στάνταρ συνθήκες) Αντιληπτή απόδοση 2 σωλήνες Χαμηλή kW 1.50 (1) 1.49 (1) 1.91 (1) 2.77 (1) 3.22 (1)
    Υψηλή kW 1.82 (1) 1.99 (1) 2.60 (1) 3.38 (1) 4.03 (1)
  Συνολική απόδοση 2 σωλήνες Χαμηλή kW 1.94 (1) 2.02 (1) 2.52 (1) 3.76 (1) 4.04 (1)
    Υψηλή kW 2.40 (1) 2.67 (1) 3.27 (1) 4.49 (1) 5.21 (1)
Απόδοση θέρμανσης (στάνταρ συνθήκες) Απόδοση 2 σωλήνες Χαμηλή kW 2.06 (2) 2.25 (2) 2.75 (2) 4.03 (2) 4.83 (2)
    Υψηλή kW 2.71 (2) 2.96 (2) 3.71 (2) 5.07 (2) 6.23 (2)
Απορροφ. ισχύς Χαμηλή kW 0.03 0.03 0.03 0.04 0.06
  Υψηλή kW 0.031 0.032 0.042 0.053 0.072
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 288 288 288 310 310
    Πλάτος mm 800 800 800 1,070 1,070
    Βάθος mm 206 206 206 224 224
Βάρος Μονάδα kg 9.00 9.00 9.00 14.0 14.0
Περίβλημα Colour   Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Χαμηλή m³/ώρα 340 (3) 374 (3) 442 (3) 663 (3) 782 (3)
    Υψ. m³/ώρα 442 (3) 476 (3) 629 (3) 866 (3) 1,053 (3)
Ολική στάθμη ηχητικής ισχύος Χαμηλή dBA 36 (4) 39 (4) 45 (4) 47 (4) 51 (4)
  Υψηλή dBA 45 (4) 48 (4) 55 (4) 55 (4) 59 (4)
Στάθμη ηχητικής πίεσης Χαμηλή dBA 25 (5) 25 (5) 32 (5) 34 (5) 39 (5)
  Υψ. dBA 34 (5) 35 (5) 42 (5) 42 (5) 46 (5)
Ροή νερού Ψύξη Χαμηλή l/h 420 460 570 780 910
    Υψηλή l/h 420 460 570 780 910
  Θέρμανση Υψ. l/h 420 460 570 780 910
    Χαμηλή l/h 420 460 570 780 910
  Πτώση πίεσης νερού Ψύξη Χαμηλή kPa 24 20 28 23 26
      Υψηλή kPa 34 24 31 30 36
    Θέρμανση Χαμηλή kPa 23 16 19 24 30
      Υψ. kPa 35 23 31 32 42
Piping connections Νερό Είσοδος   1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
    Έξοδος   1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
  Συμπυκνωμάτων OD mm 19 19 19 19 19
Power supply Τύπος   230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50
  Phase   1N~ 1N~ 1N~ 1N~ 1N~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Ρεύμα εισόδου Χαμηλή A 0.17 0.19 0.19 0.25 0.31
  Υψ. A 0.19 0.20 0.21 0.29 0.34
Κινητήρας ανεμιστήρα Ισχύς εισόδου Χαμηλή kW 0.025 0.029 0.033 0.042 0.060
    Υψηλή kW 0.031 0.032 0.042 0.053 0.072
Σημειώσεις (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K.
  (2) - Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°C DB, νερό προσαγωγής 50°C (2) - Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°C DB, νερό προσαγωγής 50°C (2) - Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°C DB, νερό προσαγωγής 50°C (2) - Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°C DB, νερό προσαγωγής 50°C (2) - Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°C DB, νερό προσαγωγής 50°C
  (3) - Ροή αέρα σε 0Pa ESP (3) - Ροή αέρα σε 0Pa ESP (3) - Ροή αέρα σε 0Pa ESP (3) - Ροή αέρα σε 0Pa ESP (3) - Ροή αέρα σε 0Pa ESP
  (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741
  (5) - Η ηχητική πίεση μετρήθηκε σε απόσταση 1m μπροστά από τη μονάδα και 0,8m κάτω από την κατακόρυφη κεντρική γραμμή της μονάδας (JIS C 9612). (5) - Η ηχητική πίεση μετρήθηκε σε απόσταση 1m μπροστά από τη μονάδα και 0,8m κάτω από την κατακόρυφη κεντρική γραμμή της μονάδας (JIS C 9612). (5) - Η ηχητική πίεση μετρήθηκε σε απόσταση 1m μπροστά από τη μονάδα και 0,8m κάτω από την κατακόρυφη κεντρική γραμμή της μονάδας (JIS C 9612). (5) - Η ηχητική πίεση μετρήθηκε σε απόσταση 1m μπροστά από τη μονάδα και 0,8m κάτω από την κατακόρυφη κεντρική γραμμή της μονάδας (JIS C 9612). (5) - Η ηχητική πίεση μετρήθηκε σε απόσταση 1m μπροστά από τη μονάδα και 0,8m κάτω από την κατακόρυφη κεντρική γραμμή της μονάδας (JIS C 9612).