Πίνακας προδιαγραφών για GSIEKA

GSIEKA10009 GSIEKA15018 GSIEKA20024 GSIEKA25030 GSIEKA35530
Ρεύμα εξόδου (μέγιστο) 4,1A 8,2A 10,9A 13,6A 13,6A
Μονάδα που μπορεί να συνδεθεί VAM150FCVE(9) VAM250FCVE(9), VAM350FCVE VAM350-500J7VEB, VAM500-650FCVE VAM650-800-1000J7VE, VAM1500-2000J7VEB, VAM800-1000FCVE VAM1500-2000J7VEB, VAM1500-2000FCVE
Ένδειξη LED LED 1 flashing every 5 sec - Heater is starting up, LED 1 flashing every sec - Ari flow detected, heating allowed, LED 1 OFF - No power supply or no flow, LED 1 ON - Problem with duct temperature sensor, setpoint potentiometer or PTC airflow sensor, LED 2 OFF - Heater is not operating, LED 2 ON - Heater is operating LED 1 flashing every 5 sec - Heater is starting up, LED 1 flashing every sec - Ari flow detected, heating allowed, LED 1 OFF - No power supply or no flow, LED 1 ON - Problem with duct temperature sensor, setpoint potentiometer or PTC airflow sensor, LED 2 OFF - Heater is not operating, LED 2 ON - Heater is operating LED 1 flashing every 5 sec - Heater is starting up, LED 1 flashing every sec - Ari flow detected, heating allowed, LED 1 OFF - No power supply or no flow, LED 1 ON - Problem with duct temperature sensor, setpoint potentiometer or PTC airflow sensor, LED 2 OFF - Heater is not operating, LED 2 ON - Heater is operating LED 1 flashing every 5 sec - Heater is starting up, LED 1 flashing every sec - Ari flow detected, heating allowed, LED 1 OFF - No power supply or no flow, LED 1 ON - Problem with duct temperature sensor, setpoint potentiometer or PTC airflow sensor, LED 2 OFF - Heater is not operating, LED 2 ON - Heater is operating LED 1 flashing every 5 sec - Heater is starting up, LED 1 flashing every sec - Ari flow detected, heating allowed, LED 1 OFF - No power supply or no flow, LED 1 ON - Problem with duct temperature sensor, setpoint potentiometer or PTC airflow sensor, LED 2 OFF - Heater is not operating, LED 2 ON - Heater is operating
Ρελέ λειτουργίας 230VAC/20A 230VAC/20A 230VAC/20A 230VAC/20A 230VAC/20A
Διάμετρος αγωγού mm 100 150 200 255 355
Απόδοση kW 0.9 1.8 2.4 3.0 3.0
Οπές συναρμολόγησης 100mm 150mm 200mm 250mm 355mm
Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος δίπλα στο κιβώτιο ακροδεκτών 50°C 50°C 50°C 50°C 50°C
Αισθητήρας θερμοκρασίας 10 kΩ at 25°C 10 kΩ at 25°C 10 kΩ at 25°C 10 kΩ at 25°C 10 kΩ at 25°C
Είσοδος σημείου ρύθμισης BMS 0-10VDC 0-10VDC 0-10VDC 0-10VDC 0-10VDC
Εύρος ελέγχου θερμοκρασίας -10…50°C -10…50°C -10…50°C -10…50°C -10…50°C
Ασφάλεια ελέγχου 250V/315mA 250V/315mA 250V/315mA 250V/315mA 250V/315mA
Power supply Συχνότητα Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
  Τάση V 230 230 230 230 230