Πίνακας προδιαγραφών για JEHCCU-CL1

JEHCCU0115CL1 JEHCCU0135CL1
Βάρος Μονάδα kg 59 61
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος χιλ. 876 876
    Βάθος χιλ. 430 430
    Ύψος χιλ. 606 606
Περίβλημα Χρώμα   Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι
Ανεμιστήρας Type   Αξονικός Αξονικός
Power supply Phase   1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50
  Τάση V 230 230
Σημειώσεις (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C
  (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο
  (3) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου