Πίνακας προδιαγραφών για JEHCCU-CL3

JEHCCU0180CL3 JEHCCU0210CL3
Βάρος Μονάδα kg 80 81
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 1,101 1,101
    Βάθος mm 444 444
    Ύψος mm 662 662
Περίβλημα Χρώμα   Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι
Ανεμιστήρας Type   Αξονικός Αξονικός
Power supply Phase   3~ 3~
  Συχνότητα Hz 50 50
  Τάση V 400 400
Σημειώσεις (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C
  (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο
  (3) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
Ψυκτική απόδοση Χαμηλή θερμοκρασία Refrigerating capacity-=-Low temperature-=-R-448A Refrigerating capacity-=-Low temperature-=-R-448A-=-Nom-=-kW kW 0.98
    R-449A Ονομ. kW 0.98
Ισχύς εισόδου Χαμηλή θερμοκρασία Power input-=-Low temperature-=-R-448A Power input-=-Low temperature-=-R-448A-=-Nom-=-kW kW 0.98
    Power input-=-Low temperature-=-R-449A Power input-=-Low temperature-=-R-449A-=-Nom-=-kW kW 0.98
COP Χαμηλή θερμοκρασία COP-=-Low temperature-=-R-448A   1.00
    COP-=-Low temperature-=-R-449A   1.00
Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A) Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-448A Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-448A-=-Te -10°C Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-448A-=-Te -10°C-=-Rated cooling capacity (PA)-=-kW kW 0.98
      Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-448A-=-Te -10°C-=-Rated power input (DA)-=-kW kW 0.98
      Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-448A-=-Te -10°C-=-Rated COP (COPA)   1.00
  Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-449A Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-449A-=-Te -10°C Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-449A-=-Te -10°C-=-Rated cooling capacity (PA)-=-kW kW 0.98
      Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-449A-=-Te -10°C-=-Rated power input (DA)-=-kW kW 0.98
      Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-449A-=-Te -10°C-=-Rated COP (COPA)   1.00
Parameters at full load and ambient temp. 25°C Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-448A Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-448A-=-Te -35°C Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-448A-=-Te -35°C-=-Declared COP (COP2)   1.15
      Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-448A-=-Te -35°C-=-Power input (D2)-=-kW kW 1.00
  Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-449A Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-449A-=-Te -35°C Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-449A-=-Te -35°C-=-Declared COP (COP2)   1.15
Ψυκτικό μέσο Τύπος 5   R-448A
  GWP Τύπος 5   1,387