Πίνακας προδιαγραφών για JEHCCU-CM1

JEHCCU0040CM1 JEHCCU0063CM1 JEHCCU0095CM1 JEHCCU0100CM1 JEHCCU0113CM1 JEHCCU0140CM1 JEHCCU0170CM1 JEHCCU0050CM1 JEHCCU0051CM1 JEHCCU0067CM1 JEHCCU0077CM1 JEHCCU0150CM1 (Archived) JEHCCU0225CM1 (Archived) JEHCCU0300CM1 (Archived)
Ψυκτική απόδοση Μέση θερμοκρασία R-134a Ονομ. kW 0.59 1.06 1.60           0.89   1.28 1.27 (1) 2.06 (1) 2.99 (1)
    Refrigerating capacity-=-Medium temperature-=-R-407F Refrigerating capacity-=-Medium temperature-=-R-407F-=-Nom-=-kW kW       1.41 1.74 2.08   0.86   1.15   1.99 (1) 3.40 (1) 4.55 (1)
Parameters at full load and ambient temp. 43°C Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-134a Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-134a-=-Te -10°C Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-134a-=-Te -10°C-=-Power input (D3)-=-kW kW 0.36 0.62 0.89           0.53   0.71 0.85 1.21 1.68
      Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-134a-=-Te -10°C-=-Declared COP (COP3)   1.42 1.40 1.50           1.40   1.49 1.16 1.35 1.49
      Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-134a-=-Te -10°C-=-Cooling capacity (P3)-=-kW kW 0.51 0.86 1.34           0.74   1.06 0.98 1.63 2.51
Βάρος Μονάδα kg 49 57 58 57 58 67 68 49 57 56 58 68 70 72
Ψυκτικό μέσο GWP   1,430 1,430 1,430           1,430   1,430 1,430.0 1,430.0 1,430.0
  Τύπος   R-134a R-134a R-134a           R-134a   R-134a R-134a R-134a R-134a
Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A) Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-134a Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-134a-=-Te -10°C Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-134a-=-Te -10°C-=-Rated COP (COPA)   1.50 1.77 1.86           1.77   1.85 1.57 1.81 1.91
      Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-134a-=-Te -10°C-=-Rated cooling capacity (PA)-=-kW kW 0.59 1.06 1.60           0.89   1.28 1.27 2.06 2.99
      Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-134a-=-Te -10°C-=-Rated power input (DA)-=-kW kW 0.39 0.60 0.86           0.50   0.70 0.81 1.14 1.57
Ισχύς εισόδου Μέση θερμοκρασία Power input-=-Medium temperature-=-R-407F Power input-=-Medium temperature-=-R-407F-=-Nom-=-kW kW       0.79 0.94 1.07   0.49   0.65   1.210 (1) 1.830 (1) 2.530 (1)
    R-134a Ονομ. kW 0.39 0.60 0.86           0.50   0.70 0.810 (1) 1.140 (1) 1.570 (1)
COP Μέση θερμοκρασία R-134a   1.50 1.77 1.86           1.77   1.85 1.57 (1) 1.81 (1) 1.91 (1)
    COP-=-Medium temperature-=-R-407F         1.77 1.85 1.93   1.77   1.76   1.65 (1) 1.86 (1) 1.80 (1)
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 876 876 876 876 876 1,101 1,101 876 876 876 876 1,101 1,101 1,101
    Βάθος mm 430 430 430 430 430 444 444 430 430 430 430 444 444 444
    Ύψος mm 606 606 606 606 606 662 662 606 606 606 606 662 662 662
Περίβλημα Χρώμα   Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι
Ανεμιστήρας Type   Αξονικός Αξονικός Αξονικός Αξονικός Αξονικός Αξονικός Αξονικός Αξονικός Αξονικός Αξονικός Αξονικός Αξονικός Αξονικός Αξονικός
Power supply Phase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
Σημειώσεις (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - Ανατρέξτε στις συνθήκες: Εξωτερική θερμ. περιβ. = 32°C, Θερμ. εξάτμισης = -10°C και 10K Υπερθέρμανση (εφαρ. μεσαίων θερμοκρασιών) (1) - Ανατρέξτε στις συνθήκες: Εξωτερική θερμ. περιβ. = 32°C, Θερμ. εξάτμισης = -10°C και 10K Υπερθέρμανση (εφαρ. μεσαίων θερμοκρασιών) (1) - Ανατρέξτε στις συνθήκες: Εξωτερική θερμ. περιβ. = 32°C, Θερμ. εξάτμισης = -10°C και 10K Υπερθέρμανση (εφαρ. μεσαίων θερμοκρασιών)
  (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο
  (3) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
                        (4) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (4) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (4) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου