Πίνακας προδιαγραφών για KRCS01-4

KRCS01-4B
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 50
    Ύψος mm 60