Πίνακας προδιαγραφών για KRCS01-7B

KRCS01-7B.
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 50
    Ύψος mm 60