Πίνακας προδιαγραφών για MCK70ZW

MCK70ZVM-W
Τύπος Ιονιστής με λειτουργία ύγρανσης
Εφαρμογή Τύπου δαπέδου
Περίβλημα Χρώμα   White (9.9YR/9.4/0.2)
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 760
    Πλάτος mm 315
    Βάθος mm 315
Βάρος Μονάδα kg 12.5
Κατάλληλο εμβαδόν δωματίου 48 (1), 96 (2)
CADR m³/ώρα 375
Λειτουργία φιλτραρίσματος αέρα Ισχύς εισόδου Turbo kW 0.082
    M kW 0.020
    ΧΑΜ. kW 0.011
    Αθόρυβο kW 0.010
Λειτουργία ύγρανσης Ισχύς εισόδου Turbo kW 0.084
    M kW 0.023
    ΧΑΜ. kW 0.012
    Αθόρυβο kW 0.010
  Χωρητικότητα δεξαμενής νερού l 3.4
Στάθμη ηχητικής πίεσης Λειτουργία φιλτραρίσματος αέρα Turbo dBA 54
    Μέτρια dBA 37
    Χαμηλή dBA 27
    Αθόρυβο dBA 18
  Λειτουργία ύγρανσης Turbo dBA 54
    Μέτρια dBA 37
    Χαμηλή dBA 27
    Αθόρυβο dBA 18
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Λειτουργία φιλτραρίσματος αέρα Turbo m³/ώρα 420
      Μέτρια m³/ώρα 210
      Χαμηλή m³/ώρα 132
      Αθόρυβο m³/ώρα 84
    Λειτουργία ύγρανσης Turbo m³/ώρα 420
      Μέτρια m³/ώρα 210
      Χαμηλή m³/ώρα 132
      Αθόρυβο m³/ώρα 84
Μέθοδος συλλογής σκόνης Ηλεκτροστατικό φίλτρο HEPA
Μέθοδος απόσμησης Flash streamer + Καταλύτης με αποσμητική δράση
Στάνταρτ εξαρτήματα Ηλεκτροστατικό φίλτρο HEPA 1
  Φίλτρο αφύγρανσης 2
  Αποσμητικό φίλτρο 1
  Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χειρισμού 1
  Τροχίσκος 4
Καλώδιο τροφοδοσίας m 2
Power supply Φάση   1~
  Συχνότητα Hz 50/60
  Τάση V 220-240/220-230
Σημειώσεις (1) - Ο τομέας κάλυψης αρμόζει για τη λειτουργία μονάδας σε μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα (HH). Ο τομέας κάλυψης υποδεικνύει το χώρο όπου συγκεκριμένη ποσότητα σωματιδίων σκόνης μπορεί να απομακρυνθεί μέσα σε 30 λεπτά.
  (2) - Μετατροπή στα πρότυπα NRCC από τιμές δοκιμών σε συμφωνία με το JEM1467.
  (3) - Μετατροπή στα πρότυπα CADR από τιμές δοκιμών σε συμφωνία με το JEM1467.
  (4) - Η ποσότητα ύγρανσης αλλάζει σύμφωνα με την εσωτερική και εξωτερική θερμοκρασία και υγρασία. Συνθήκες μέτρησης: 20°C σε θερμοκρασία, 30% σε υγρασία.
  (5) - Τα επίπεδα ήχου λειτουργίας είναι οι μέσες τιμές που μετρούνται σε απόσταση 1 μ. από το εμπρόσθιο, αριστερό, δεξιό και άνω μέρος της μονάδας. (Αυτά ισοδυναμούν με τις τιμές σε ανηχοϊκό θάλαμο)
  (6) - Στη μονάδα είναι προσαρτημένα ηλεκτροστατικό φίλτρο HEPA και φίλτρα αφύγρανσης.
  (7) - Απαιτήσεις κατά JEM1467.
  (8) - Το «HI» προβάλλεται όταν η συγκέντρωση PM2.5 υπερβαίνει τα 99µg/m3.