Πίνακας προδιαγραφών για RKXYQ-TA

RKXYQ5TAY1B
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Ονομ. dBA 48 (5)
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χειρισμού 1
  Σωλήνες σύνδεσης 5
  Δήλωση συμμόρφωσης 1
  Ετικέτα ψυκτικού μέσου για τη ρύθμιση του αερίου F 1
  Πλαστικός σφιγκτήρας 3
  Κοχλίες 1
Συμπιεστής Type   Σπειροειδής συμπιεστής τύπου G
Βάρος Μονάδα kg 105
Ψυκτικό μέσο Charge TCO2Eq 8.35
  GWP   2,087.5
  Φορτίο kg 4.00
  Τύπος   R-410A
Sound power level Ψύξη Ονομ. dBA 64 (4)
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 760
    Βάθος mm 554
    Ύψος mm 701
Power supply Phase   3N~
  Συχνότητα Hz 50
  Όνομα   Y1
  Τάση V 380-415
Σημειώσεις (1) - Οι ονομ. αποδόσεις ψύξης βασίζονται σε: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδ. σωλ. ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Δεδ. για στάνταρ σειρές απόδ.
  (2) - Οι ονομ. αποδ. θέρμ. βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 20°CDB, εξ. θερμοκρ.: 7°CDB, 6°CWB, ισοδ. σωλ. ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Δεδ. για στάνταρ σειρές απόδ.
  (3) - Ο πραγμ. αρ. μονάδων εξαρτάται από τον τύπο εσωτ. μονάδας (VRV DX εσωτ. κλπ.) και τον περιορισμό λόγου σύνδ. για το σύστημα (ήτοι:; 50% ≤ CR ≤ 130%).
  (4) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.
  (5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών. Ονομαστική ταχύτητα ροής αέρα, ESP 60 Pa.
  (6) - Ανατρέξτε στην επιλογή σωλήνων ψυκτικού μέσου ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης
  (7) - Σύμφωνα με το EN/IEC 61000-3-12, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η συνεννόηση με τον υπεύθυνο του δικτύου διανομής για να βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός συνδέεται μόνο σε παροχή με Ssc ≥ ελάχιστης τιμής Ssc
  (8) - Οι τιμές θορύβου μετρώνται σε ημιανηχοϊκό θάλαμο.
  (9) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου