Πίνακας προδιαγραφών για RXB-C

RXB20C5V1B9 RXB25C5V1B9 RXB35C5V1B9 RXB50CV1B RXB60CV1B RXB20C2V1B (Archived) RXB20C5V1B (Archived) RXB25C2V1B (Archived) RXB25C5V1B (Archived) RXB35C2V1B (Archived) RXB35C5V1B (Archived)
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Υψ. dBA 47 47 48     47 47 47 47 48 48
    Ονομ. dBA       51 51
  Ψύξη Υψ. dBA 46 46 48     46 46 46 46 48 48
    Ονομ. dBA       51 51
Στάνταρτ εξαρτήματα Τάπα αποχέτευσης (μόνο μοντέλα αντλιών θερμότητας) 1 1 1     1 1 1 1 1 1
  Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1     1 1 1 1 1 1
  Ετικέτα πλήρωσης ψυκτικού 1 1 1     1 1 1 1 1 1
  Πολύγλωσσες ετικέτες των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου 1 1 1     1 1 1 1 1 1
Ψυκτικό μέσο Charge TCO2Eq 1.5 1.5 2.1 3.0 3.0 1.5 1.5 1.5 1.5 2.1 2.1
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Φορτίο kg 0.74 0.74 1.0 1.45 1.45 0.74 0.74 0.74 0.74 1.0 1.0
  Τύπος   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Μέγ. °CDB 46 46 46
      Ελάχ. °CDB -10 -10 -10
  Θέρμανση Περιβάλλον Μέγ. °CWB 18 18 18
      Ελάχ. °CWB -15 -15 -15
Συμπιεστής Τύπος         Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing. Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing. Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος χιλ. 658 658 658 855 855 658 658 658 658 658 658
    Βάθος χιλ. 275 275 275 328 328 275 275 275 275 275 275
    Ύψος χιλ. 550 550 550 753 753 550 550 550 550 550 550
Βάρος Μονάδα kg 28 28 30 44 44 28 28 28 28 30 30
Power supply Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Σημειώσεις (1) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα (1) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα (1) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα     (1) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα (1) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα (1) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα (1) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα (1) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα (1) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα
  (2) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (2) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (2) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου     (2) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (2) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (2) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (2) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (2) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (2) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
Συμπιεστής Τύπος   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
Σημειώσεις       (1) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (1) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου