Πίνακας προδιαγραφών για RXJ-N

RXJ50N2V1B
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Ονομ. dBA 48.0
  Ψύξη Ονομ. dBA 48.0
Στάνταρτ εξαρτήματα Τάπα εξόδου αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1
  Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1
  Ετικέτα πλήρωσης ψυκτικού 1
  Πολύγλωσσες ετικέτες των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου 1
  Πώμα αποχέτευσης (1) 6
  Πώμα αποχέτευσης (2) 3
Ψυκτικό μέσο Φορτίο TCO2Eq 0.78
  GWP   675
  Φορτίο kg 1.15
  Τύπος   R-32
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Μέγ. °CDB 46
      Ελάχ. °CDB -10
  Θέρμανση Περιβάλλον Μέγ. °CWB 18
      Ελάχ. °CWB -15
Συνδέσεις σωληνώσεων Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 20
  Πρόσθετο φορτίο ψυκτικού kg/m 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m)
Συμπιεστής Τύπος   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος χιλ. 870
    Βάθος χιλ. 373
    Ύψος χιλ. 734
Βάρος Μονάδα kg 50
Power supply Φάση   1~
  Συχνότητα Hz 50
  Τάση V 220-240
Σημειώσεις (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά
  (3) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου