Πίνακας προδιαγραφών για RXLG-M

RXLG25M2V1B RXLG35M2V1B
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Υψ. dBA 49 49
    Χαμηλή dBA 45 45
  Ψύξη Χαμηλή dBA 44 44
    Υψ. dBA 48 48
Στάνταρτ εξαρτήματα Τάπα εξόδου αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1
  Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1
Ψυκτικό μέσο Charge TCO2Eq 2.1 2.1
  GWP   2,087.5 2,087.5
  Φορτίο kg 1 1
  Τύπος   R-410A R-410A
Συνδέσεις σωληνώσεων Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΣ. Μέγ. m 15 15
  Πρόσθετο φορτίο ψυκτικού kg/m 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m)
Συμπιεστής Type   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 858 858
    Βάθος mm 330 330
    Ύψος mm 550 550
Βάρος Μονάδα kg 40 40
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Θέρμανση Εξαιρετικά χαμηλές cfm 960 960
    Ψύξη Εξαιρετικά χαμηλές cfm 1,080 1,080
Power supply Phase   1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50
  Τάση V 220-240 220-240
Σημειώσεις (1) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (1) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου