Πίνακας προδιαγραφών για RXN-L

RXN25LV1B (Archived) RXN35LV1B (Archived) RXN50LV1B (Archived) RXN60LV1B (Archived)
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 46 48 51 51
Ψυκτικό μέσο Charge TCO2Eq 1.5 2.1 3 3.1
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Φορτίο kg 0.74 1.00 1.45 1.50
  Τύπος   R-410A R-410A R-410A R-410A
Συμπιεστής Type   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing. Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing. Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing. Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing.
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος χιλ. 658 658 855 855
    Βάθος χιλ. 289 289 328 328
    Ύψος χιλ. 550 550 753 753
Βάρος Μονάδα kg 28 30 49 49
Power supply Phase   1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240
Σημειώσεις (1) - Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. (1) - Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. (1) - Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. (1) - Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
  (2) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (2) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (2) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (2) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου