Πίνακας προδιαγραφών για RXTA-N

RXTA30N2V1B
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Ονομ. dBA 49
  Ψύξη Ονομ. dBA 48
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1
  Ετικέτα πλήρωσης ψυκτικού 1
  Πολύγλωσσες ετικέτες των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου 1
Ψυκτικό μέσο Charge TCO2Eq 0.74
  GWP   675
  Φορτίο kg 1.1
  Τύπος   R-32
Κινητήρας ανεμιστήρα Ταχύτητα Ψύξη Εξαιρετικά χαμηλές σ.α.λ. 450
    Θέρμανση Εξαιρετικά χαμηλές σ.α.λ. 360
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Μέγ. °CDB 46
      Ελάχ. °CDB -10
  Θέρμανση Περιβάλλον Μέγ. °CWB 18
      Ελάχ. °CWB -25
Συνδέσεις σωληνώσεων Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 15
  Πρόσθετο φορτίο ψυκτικού kg/m 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m)
Συμπιεστής Τύπος   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 763
    Βάθος mm 312
    Ύψος mm 551
Βάρος Μονάδα kg 38
Power supply Phase   1~
  Συχνότητα Hz 50
  Τάση V 220-240
Σημειώσεις (1) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
  (2) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  (3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά