Πίνακας προδιαγραφών για RXYSA-AY1

RXYSA4A7Y1B RXYSA5A7Y1B RXYSA6A7Y1B
Προτεινόμενος συνδυασμός 3 x FXSA25A2VEB + 1 x FXSA32A2VEB 4 x FXSA32A2VEB 2 x FXSA32A2VEB + 2 x FXSA40A2VEB
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. 6°CWB kW 12.1 (2) 14.0 (2) 15.5 (2)
Ισχύς εισόδου - 50Hz Θέρμανση Ονομ. 6°CWB kW 2.69 (2) 3.33 (2) 3.78 (2)
COP σε ονομ. απόδοση 6°CWB kW/kW 4.49 4.20 4.10
SCOP 4.9 4.5 4.5
SEER 7.9 7.4 7.3
Ψύξη χώρου Συνθήκες Α (35°C - 27/19) EERd   3.4 3.1 3.0
    Pdc kW 12.1 14.0 15.5
  Συνθήκες Β (30°C - 27/19) EERd   5.6 5.1 4.8
    Pdc kW 8.9 10.3 11.4
  Συνθήκες C (25°C - 27/19) EERd   10.4 9.5 9.3
    Pdc kW 5.7 6.6 7.3
  Συνθήκες D (20°C - 27/19) EERd   17.5 17.5 17.9
    Pdc kW 4.9 4.5 4.9
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) TBivalent COPd (δηλωμένο COP)   2.7 2.5 2.4
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 8.4 9.7 10.7
    Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -10 -10 -10
  TOL COPd (δηλωμένο COP)   2.7 2.5 2.4
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 8.4 9.7 10.7
    Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -10 -10 -10
  Συνθήκες Α (-7°C) COPd (δηλωμένο COP)   3.3 2.8 2.8
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 7.4 8.5 9.5
  Συνθήκες Β (2°C) COPd (δηλωμένο COP)   4.7 4.3 4.1
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 4.5 5.2 5.8
  Συνθήκες C (7°C) COPd (δηλωμένο COP)   6.8 6.5 6.5
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 3.3 3.3 3.7
  Συνθήκες D (12°C) COPd (δηλωμένο COP)   8.6 8.4 8.7
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 3.9 3.9 4.0
Εύρος απόδοσης HP 4 5 6
Μέγιστος αριθμός εσωτερικών μονάδων που μπορούν να συνδεθούν 13 (3) 16 (3) 18 (3)
Δείκτης σύνδεσης εσωτ. μονάδων Ελάχ.   50.0 62.5 70.0
  Ονομ.   100 125 140
  Μέγ.   130.0 162.5 182.0
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος χιλ. 869 869 869
    Πλάτος χιλ. 1,100 1,100 1,100
    Βάθος χιλ. 460 460 460
Βάρος Μονάδα kg 102 102 102
Ανεμιστήρας Εξωτερική στατική πίεση Μέγ. Pa 45 45 45
Συμπιεστής Τύπος   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Ελάχ. °CDB -5 -5 -5
    Μέγ. °CDB 46 46 46
  Θέρμανση Min. °CWB -20 -20 -20
    Max. °CWB 16 16 16
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη Ονομ. dBA 67.0 (4) 68.1 (4) 69.0 (4)
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Ονομ. dBA 49.0 (6) 51.0 (6) 51.0 (6)
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-32 R-32 R-32
  GWP   675.0 675.0 675.0
  Φορτίο kg 3.40 3.40 3.40
Συνδέσεις σωληνώσεων Υγρό Τύπος   Χαλκοκόλληση Χαλκοκόλληση Χαλκοκόλληση
    ΕΞ.ΔΙΑΜ. χιλ. 10 10 10
  Αέριο Τύπος   Χαλκοκόλληση Χαλκοκόλληση Χαλκοκόλληση
    ΕΞ.ΔΙΑΜ. χιλ. 15.9 15.9 15.9
  Συνολικό μήκος σωληνώσεων Σύστημα Πραγματικό m 300 (7) 300 (7) 300 (7)
  Υψομετρική διαφορά ΕΞ.-ΕΣ. Εξωτερική μονάδα στο μέγιστο ύψος m 50 50 50
      Εσωτερική μονάδα στο μέγιστο ύψος m 40 40 40
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χειρισμού 1 1 1
  Γενικές Προφυλάξεις Ασφαλείας 1 1 1
  Αφαιρούμενη ετικέτα αερίου F 1 1 1
  Ετικέτα ψυκτικού μέσου για τη ρύθμιση του αερίου F 1 1 1
  Πλαστικός σφιγκτήρας 2 2 2
  Σετ βοηθητικής σωλήνωσης 1 1 1
  Ετικέτα προσοχής 1 1 1
Power supply Όνομα   Y1 Y1 Y1
  Φάση   3N~ 3N~ 3N~
  Συχνότητα Hz 50 50 50
  Τάση V 380-415 380-415 380-415
Σημειώσεις (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  (3) - Ο πραγματικός αριθμός μονάδων εξαρτάται από το λόγο σύνδεσης (CR) και τους περιορισμούς για το σύστημα. (3) - Ο πραγματικός αριθμός μονάδων εξαρτάται από το λόγο σύνδεσης (CR) και τους περιορισμούς για το σύστημα. (3) - Ο πραγματικός αριθμός μονάδων εξαρτάται από το λόγο σύνδεσης (CR) και τους περιορισμούς για το σύστημα.
  (4) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή. (4) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή. (4) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.
  (5) - Σύμφωνα με ENER Lot 21 (5) - Σύμφωνα με ENER Lot 21 (5) - Σύμφωνα με ENER Lot 21
  (6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου. (6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου. (6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου.
  (7) - Ανατρέξτε στην επιλογή σωλήνων ψυκτικού μέσου ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης (7) - Ανατρέξτε στην επιλογή σωλήνων ψυκτικού μέσου ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης (7) - Ανατρέξτε στην επιλογή σωλήνων ψυκτικού μέσου ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης
  (8) - Η τιμή RLA ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB (8) - Η τιμή RLA ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB (8) - Η τιμή RLA ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB
  (9) - Το MSC είναι το μέγιστο ρεύμα κατά την εκκίνηση του συμπιεστή. Αυτή η μονάδα χρησιμοποιεί μόνο συμπιεστές με inverter. Το ρεύμα έναρξης είναι πάντα ≤ του μέγ. ρεύματος λειτουργίας. (9) - Το MSC είναι το μέγιστο ρεύμα κατά την εκκίνηση του συμπιεστή. Αυτή η μονάδα χρησιμοποιεί μόνο συμπιεστές με inverter. Το ρεύμα έναρξης είναι πάντα ≤ του μέγ. ρεύματος λειτουργίας. (9) - Το MSC είναι το μέγιστο ρεύμα κατά την εκκίνηση του συμπιεστή. Αυτή η μονάδα χρησιμοποιεί μόνο συμπιεστές με inverter. Το ρεύμα έναρξης είναι πάντα ≤ του μέγ. ρεύματος λειτουργίας.
  (10) - Σύμφωνα με το EN/IEC 61000-3-12, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η συνεννόηση με τον υπεύθυνο του δικτύου διανομής για να βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός συνδέεται μόνο σε παροχή με Ssc ≥ ελάχιστης τιμής Ssc (10) - Σύμφωνα με το EN/IEC 61000-3-12, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η συνεννόηση με τον υπεύθυνο του δικτύου διανομής για να βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός συνδέεται μόνο σε παροχή με Ssc ≥ ελάχιστης τιμής Ssc (10) - Σύμφωνα με το EN/IEC 61000-3-12, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η συνεννόηση με τον υπεύθυνο του δικτύου διανομής για να βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός συνδέεται μόνο σε παροχή με Ssc ≥ ελάχιστης τιμής Ssc
  (11) - Το MCA πρέπει να χρησιμοποιείται για την επιλογή του σωστού μεγέθους της επί τόπου συνδεσμολογίας. Το MCA μπορεί να θεωρείται το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας. (11) - Το MCA πρέπει να χρησιμοποιείται για την επιλογή του σωστού μεγέθους της επί τόπου συνδεσμολογίας. Το MCA μπορεί να θεωρείται το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας. (11) - Το MCA πρέπει να χρησιμοποιείται για την επιλογή του σωστού μεγέθους της επί τόπου συνδεσμολογίας. Το MCA μπορεί να θεωρείται το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας.
  (12) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη). (12) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη). (12) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη).
  (13) - Το TOCA είναι η συνολική τιμή όλων των σημείων ρύθμισης υπερέντασης. (13) - Το TOCA είναι η συνολική τιμή όλων των σημείων ρύθμισης υπερέντασης. (13) - Το TOCA είναι η συνολική τιμή όλων των σημείων ρύθμισης υπερέντασης.
  (14) - Το FLA σημαίνει ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας του ανεμιστήρα (14) - Το FLA σημαίνει ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας του ανεμιστήρα (14) - Το FLA σημαίνει ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας του ανεμιστήρα