Πίνακας προδιαγραφών για RZAG-A

RZAG35A2V1B RZAG50A2V1B RZAG60A2V1B
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Ονομ. dBA 48.0 49.0 50.0
  Ψύξη Ονομ. dBA 48.0 49.0 50.0
Στάνταρτ εξαρτήματα Τάπα εξόδου αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1 1
  Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1
  Ετικέτα πλήρωσης ψυκτικού 1 1 1
  Πολύγλωσσες ετικέτες των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου 1 1 1
  Πώμα αποχέτευσης (1) 6 6 6
  Πώμα αποχέτευσης (2) 3 3 3
  Γενικές Προφυλάξεις Ασφαλείας 1 1 1
  Ενεργειακή σήμανση LOT10 1 1 1
Ψυκτικό μέσο GWP   675.0 675.0 675.0
  Φορτίο kg 1.55 1.55 1.55
  Τύπος   R-32 R-32 R-32
Συνδέσεις σωληνώσεων Υγρό ΕΞ.ΔΙΑΜ. χιλ. 6.35 6.35 6.35
  Μήκος σωληνώσεων Μέγ. OU - IU m 50 50 50
    Σύστημα Χωρίς φορτίο m 30 30 30
  Αέριο ΕΞ.ΔΙΑΜ. χιλ. 9.50 12.7 12.7
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 30.0 30.0 30.0
  Πρόσθετο φορτίο ψυκτικού kg/m 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 30 m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 30 m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 30 m)
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 62.0 63.0 64.0
  Θέρμανση dBA 62.0 63.0 64.0
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος χιλ. 870 870 870
    Βάθος χιλ. 373 373 373
    Ύψος χιλ. 734 734 734
Συμπιεστής Τύπος   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
Βάρος Μονάδα kg 52 52 52
Power supply Φάση   1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240
Σημειώσεις (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά
  (3) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου