Πίνακας προδιαγραφών για RZASG-MY1

RZASG100M7Y1B RZASG125M7Y1B RZASG140M7Y1B
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Ονομ. dBA 57 57 57
  Ψύξη Ονομ. dBA 53 53 54
Στάνταρτ εξαρτήματα Πλαστικός σφιγκτήρας 2 2 2
  Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1
  Ετικέτα ψυκτικού μέσου για τη ρύθμιση του αερίου F 1 1 1
  Γενικές Προφυλάξεις Ασφαλείας 1 1 1
  Ενεργειακή σήμανση LOT10 1 1 1
Ψυκτικό μέσο GWP   675 675 675
  Φορτίο kg 2.60 2.60 2.90
  Τύπος   R-32 R-32 R-32
Operation range Ψύξη Περιβάλλοντος Μέγ. °CDB 46 46 46
      Ελάχ. °CDB -15 -15 -15
  Θέρμανση Περιβάλλον Μέγ. °CWB 15.5 15.5 15.5
      Ελάχ. °CWB -15 -15 -15
Συνδέσεις σωληνώσεων Υγρό ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 9.52 9.52 9.52
  Μήκος σωληνώσεων Μέγ. OU - IU m 50 50 50
    Σύστημα Χωρίς φορτίο m 30 30 30
      Ισοδύναμο m 70 70 70
  Αέριο ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 15.9 15.9 15.9
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΣ. Μέγ. m 0.5 0.5 0.5
    ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 30.0 30.0 30.0
  Πρόσθετο φορτίο ψυκτικού kg/m Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης
Sound power level Ψύξη dBA 70 71 73
  Θέρμανση dBA   71 (1) 73 (1)
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 940 940 940
    Βάθος mm 320 320 320
    Ύψος mm 990 990 990
Συμπιεστής Type   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
Βάρος Μονάδα kg 70 70 77
Ρεύμα - 50Hz Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A 16 16 16
Power supply Phase   3~ 3~ 3~
  Συχνότητα Hz 50 50 50
  Τάση V 380-415 380-415 380-415
Σημειώσεις (1) - Σύμφωνα με ENER Lot 21 (1) - Σύμφωνα με ENER Lot 21 (1) - Σύμφωνα με ENER Lot 21
  (2) - Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου μεγαλύτερο από 16A και ≤ 75A ανά φάση. (2) - Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου μεγαλύτερο από 16A και ≤ 75A ανά φάση. (2) - Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου μεγαλύτερο από 16A και ≤ 75A ανά φάση.
  (3) - Ssc: Ισχύς βραχυκυκλώσεως (3) - Ssc: Ισχύς βραχυκυκλώσεως (3) - Ssc: Ισχύς βραχυκυκλώσεως
  (4) - Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου ≤ 16A ανά φάση. (4) - Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου ≤ 16A ανά φάση. (4) - Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου ≤ 16A ανά φάση.