Πίνακας προδιαγραφών για RZQ-C

RZQ200C7Y1B RZQ250C7Y1B
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1
  Σωλήνες σύνδεσης 4 4
Ψυκτικό μέσο Φορτίο TCO2Eq 17.3 19.4
  GWP   2,087.5 2,087.5
  Φορτίο kg 8.3 9.3
  Τύπος   R-410A R-410A
Συνδέσεις σωληνώσεων Υγρό ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 9.52 12.7
  Μήκος σωληνώσεων Μέγ. OU - IU m 100 100
    Σύστημα Χωρίς φορτίο m 30 30
  Αέριο ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 22.2 22.2
Sound power level Ψύξη dBA 78.0 78.0
  Θέρμανση dBA 78.0 78.0
Συμπιεστής Τύπος   Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 930 930
    Βάθος mm 765 765
    Ύψος mm 1,680 1,680
Βάρος Μονάδα kg 183.0 184.0
Power supply Φάση   3N~ 3N~
  Συχνότητα Hz 50 50
  Τάση V 380-415 380-415
Σημειώσεις (1) - Η τροφοδοσία ρεύματος προς της εσωτερική μονάδα FDQ είναι ξεχωριστή. (1) - Η τροφοδοσία ρεύματος προς της εσωτερική μονάδα FDQ είναι ξεχωριστή.
  (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά