Πίνακας προδιαγραφών για ACQ-D / AZQS-B(8)V1

ACQ100DV1 / AZQS100B8V1B ACQ125DV1 / AZQS125B8V1B ACQ140DV1 / AZQS140B8V1B ACQ71DV1 / AZQS71B2V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 9.5 12.1 13.0 6.8
Ψύξη χώρου SEER   5.50     5.70
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 605     418
  Απόδοση Pdesign kW 9.50     6.80
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A     A+
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 7.60     6.33
  SCOP/A   3.85     4.00
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A     A
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,764     2,216
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1,480 1,952 2,025 1,025
  EER   3.21 3.10 3.21 3.31
  COP   3.61 3.61 3.61 3.61
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A B A A
    Θέρμανση   A A A A
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 10.80 13.5 15.5 7.50
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°
  (3) - PED: συγκρότημα = κατηγορία Ι: εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC (3) - PED: συγκρότημα = κατηγορία Ι: εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC (3) - PED: συγκρότημα = κατηγορία Ι: εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC
  (4) - Ελάχιστη τιμή Ssc (=Ισχύς βραχυκυκλώματος): Εξοπλισμός που συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 61000-3-2 (4) - Ελάχιστη τιμή Ssc (=Ισχύς βραχυκυκλώματος): Εξοπλισμός που συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 61000-3-2 (4) - Ελάχιστη τιμή Ssc (=Ισχύς βραχυκυκλώματος): Εξοπλισμός που συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 61000-3-2
  (5) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (5) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (5) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά
  (6) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (6) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (6) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου