Πίνακας προδιαγραφών για ADEQ-A / AZQS-BY1

ADEQ100A7VEB / AZQS100B7Y1B ADEQ125A7VE1B / AZQS125B7Y1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 9.5 12.1 (3)
Ψύξη χώρου SEER   4.81
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 692
  Απόδοση Pdesign kW 9.50
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   B
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 7.60
  SCOP/A   3.81
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,793
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1,480 2,010
  EER   3.21 3.01
  COP   3.61 3.45
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A B
    Θέρμανση   A B
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 10.8 13.5 (4)
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°