Πίνακας προδιαγραφών για AL-CCD07-VESA-1

LCD LCD-=-Dimensions LCD-=-Dimensions-=-Width-=-inch inch 7