Πίνακας προδιαγραφών για ARXS-L3

ARXS25L3V1B ARXS35L3V1B
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Υψ. dBA 47 48
    Χαμηλή dBA 44 45
Στάνταρτ εξαρτήματα 1 550 550
Ψυκτικό μέσο Charge kg 2.1 2.5
  Τύπος   1.0 1.2
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Εξαιρετικά χαμηλές m³/min 30.1 30.1
      Εξαιρετικά χαμηλές cfm 1,063 1,063
Κινητήρας ανεμιστήρα Ταχύτητα Ψύξη Εξαιρετικά χαμηλές σ.α.λ. 740 740
    Θέρμανση Εξαιρετικά χαμηλές σ.α.λ. -15 -15
Εύρος λειτουργίας Θέρμανση Περιβάλλον Ελάχ. °CWB 20 20
      Μέγ. °CWB 10 10
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Χαμηλή dBA   44
    Υψ. dBA 46 48
Συμπιεστής Τύπος   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 285 285
    Βάθος mm 612 612
    Ύψος mm 765 765
Βάρος Μονάδα kg 34 34
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Θέρμανση Εξαιρετικά χαμηλές cfm 904 904
      Εξαιρετικά χαμηλές m³/min 25.6 25.6
Power supply Φάση   1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50
  Τάση V 220-240 220-240
Σημειώσεις (1) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (1) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
  (2) - 220V (2) - 220V
  (3) - 230V (3) - 230V
  (4) - 240V (4) - 240V