Πίνακας προδιαγραφών για ATB-S

ATB03RASNADBT00 ATB03LASNADBT00 ATB04LASNADBT00 ATB04RASNADBT00 SB.ATB05RAS SB.ATB05LAS SB.ATB06RAS SB.ATB06LAS SB.ATB07LAS
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 550 550 790 790 790 790 790 790 890 890