Πίνακας προδιαγραφών για ATX-J3

ATX20J3V1B ATX25J3V1B ATX35J3V1B
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Υψ. dBA 39 40 41
    Μέτρια dBA 34 34 35
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 25 25 26
    Χαμηλή dBA 28 28 29
  Ψύξη Μέτρια dBA 33 33 34
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 22 22 23
    Χαμηλή dBA 25 26 27
    Υψ. dBA 39 40 41
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1
  Εγχειρίδιο χειρισμού 1 1 1
  Ασύρματο τηλεχειριστήριο 1 1 1
  Μπαταρίες ξηρού στοιχείου ΑΑΑ 2 2 2
  Υποδοχή τηλεχειριστηρίου 1 1 1
  Πλάκα στήριξης 1 1 1
  Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη 2 2 2
  Βίδες στερέωσης εσωτερικής μονάδας 2 2 2
Χειριστήρια Infrared remote control   ARC433A89 ARC433A89 ARC433A89
Συνδέσεις σωληνώσεων Υγρό ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 6.35 6.35 6.35
  Αέριο ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 9.50 9.50 9.50
  Drain   18 18 18
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.030 0.030 0.030
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.040 0.040 0.040
Sound power level Ψύξη dBA 55 55.0 58
  Θέρμανση dBA 55 55 58
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 770 770 770
    Βάθος mm 283 283 283
    Ύψος mm 198 198 198
Περίβλημα Χρώμα   Λευκό Λευκό Λευκό
Βάρος Μονάδα kg 7.00 7.00 7.00
Power supply Phase   1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50
  Όνομα   V1 V1 V1
  Τάση V 220-240 220-240 220-240
Σημειώσεις (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m