Πίνακας προδιαγραφών για ATXB-C

ATXB25C2V1B ATXB35C2V1B ATXB50CV1B ATXB60CV1B
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Υψ. dBA 40 41 40 43
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 25 26 32 33
    Χαμηλή dBA 28 29 35 37
  Ψύξη Αθόρυβη λειτουργία dBA 21 23 32 33
    Υπερ-υψηλό dBA     44 46
    Χαμηλή dBA 26 27 35 37
    Υψ. dBA 40 41 40 43
    Ονομ. dBA 34 35 38 41
  Ψύξη Ονομ. dBA 33 34 38 41
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1
  Εγχειρίδιο χειρισμού 1 1
  Τηλεχειριστήριο υπερύθρων 1 1
  Μπαταρίες ξηρού στοιχείου ΑΑ 2 2
  Υποδοχή τηλεχειριστηρίου 1 1
  Πλάκα στήριξης 1 1
  Φωτοκαταλυτικό φίλτρο αέρα από τιτάνιο με επικάλυψη απατίτη. 2 2
  Βίδες στερέωσης εσωτερικής μονάδας 2 2
Χειριστήρια Infrared remote control   ARC470A1 ARC470A1
Συνδέσεις σωληνώσεων Υγρό ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 6.35 6.35
  Αέριο ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 9.5 9.5
  Συμπυκνωμάτων   18 18 19.05 19.05
Ισχύς εισόδου Θέρμανση Ονομ. kW 0.030 0.030
Sound power level Ψύξη dBA 55 58 55 61
  Θέρμανση dBA 55 58
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 770 770 1,065 1,065
    Βάθος mm 216 216 224 224
    Ύψος mm 283 283 310 310
Περίβλημα Χρώμα   Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό
Βάρος Μονάδα kg 8 8 14 14
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Θέρμανση Υψ. m³/min 9.7 10.1
      Χαμηλή m³/min 6.3 6.7
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 5.5 5.7
    Ψύξη Χαμηλή m³/min 6.0 6.1
      Υψ. m³/min 9.2 9.3
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 4.8 4.9
      Ονομ. m³/min 8.0 8.4
    Ψύξη Ονομ. m³/min 7.6 7.7
Power supply Φάση   1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50
  Όνομα   V1 V1 V1 V1
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240
Σημειώσεις (1) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα (1) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα (1) - Όλες οι μονάδες ελέγχονται και συμμορφώνονται με το ISO 5151 (μη αγώγιμη μονάδα) ή το ISO 1325 (αγώγιμη μονάδα). (1) - Όλες οι μονάδες ελέγχονται και συμμορφώνονται με το ISO 5151 (μη αγώγιμη μονάδα) ή το ISO 1325 (αγώγιμη μονάδα).