Πίνακας προδιαγραφών για ATXF-E

ATXF20E5V1B ATXF25E5V1B ATXF35E5V1B ATXF42E5V1B
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Υψ. dBA 39.0 40.0 40.0 44.0
    Μέτρια dBA 34.0 34.0 35.0 34.0
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 21.0 21.0 21.0 22.0
    Χαμηλή dBA 28.0 28.0 29.0 28.0
  Ψύξη Μέτρια dBA 33.0 33.0 34.0 36.0
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 20.0 20.0 20.0 22.0
    Χαμηλή dBA 25.0 26.0 27.0 30.0
    Υψ. dBA 39.0 40.0 43.0 45.0
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1 1
  Εγχειρίδιο χειρισμού 1 1 1 1
  Τηλεχειριστήριο υπερύθρων 1 1 1 1
  Μπαταρίες ξηρού στοιχείου ΑΑΑ 2 2 2 2
  Υποδοχή τηλεχειριστηρίου 1 1 1 1
  Πλάκα στήριξης 1 1 1 1
  Βίδες στερέωσης εσωτερικής μονάδας 2 2 2 2
  Γενικές Προφυλάξεις Ασφαλείας 1 1 1 1
Χειριστήρια Wired remote control   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
  Infrared remote control   ARC470A1 ARC470A1 ARC470A1 ARC470A1
Συνδέσεις σωληνώσεων Υγρό ΕΞ.ΔΙΑΜ. χιλ. 6 6 6 6
  Αέριο ΕΞ.ΔΙΑΜ. χιλ. 9.50 9.50 9.50 9.50
  Συμπυκνωμάτων   18 18 18 18
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.023 0.023 0.029 0.040
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.023 0.023 0.029 0.040
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 53.0 54.0 54.0 59.0
  Θέρμανση dBA 55.0 55.0 56.0 59.0
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος χιλ. 770 770 770 770
    Βάθος χιλ. 225 225 225 225
    Ύψος χιλ. 286 286 286 286
Περίβλημα Χρώμα   Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό
Βάρος Μονάδα kg 8.00 8.00 8.50 9.00
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Θέρμανση Υψ. m³/min 10.4 10.4 11.9 12.8
      Μέτρια m³/min 8.3 8.4 8.6 8.8
      Χαμηλή m³/min 6.2 6.4 6.5 6.7
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 5.3 5.3 5.3 5.2
    Ψύξη Χαμηλή m³/min 6.0 6.2 6.4 6.9
      Μέτρια m³/min 8 8 8 9
      Υψ. m³/min 9.8 10.0 11.5 12.6
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 4.3 4.3 4.4 4.9
Power supply Φάση   1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50
  Τάση V 220-440 220-440 220-440 220-440
Σημειώσεις (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m (οριζόντια) (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m (οριζόντια) (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m (οριζόντια) (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m (οριζόντια)
  (3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά