Πίνακας προδιαγραφών για BRC7FB532F

BRC7FB532F.
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 62
    Βάθος mm 17.5
    Ύψος mm 157