Πίνακας προδιαγραφών για BYCQ140EB

BYCQ140E2W1B
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 950
    Βάθος mm 950
    Ύψος mm 65
Βάρος Μονάδα kg 5.5