Πίνακας προδιαγραφών για BYFQ60C4W

BYFQ60C4W1W
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 620
    Βάθος mm 620
    Ύψος mm 46
Περίβλημα Χρώμα   Λευκό (N9.5)
Βάρος Μονάδα kg 2.8