Πίνακας προδιαγραφών για CHYHBH-AV32 / 3MXM-A

CHYHBH05AFV32 / 3MXM52A2V1B CHYHBH05AAV32 / 3MXM52A2V1B CHYHBH05AFV32 / 3MXM68A2V1B CHYHBH05AAV32 / 3MXM68A2V1B
Θέρμανση ζεστού νερού χρήσης Γενικά Δηλωμένο προφίλ φορτίου   XL XL XL XL
  Μέσο κλίμα Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού   A A A A
COP 4.49 (1) 4.49 (1) 3.91 (1) 3.91 (1)
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C Γενικά Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου   A+ A+ A+ A+
      ηs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 111.4   113.3
      SCOP   2.86 2.86 2.91 2.91
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 4.41 (1) 4.41 (1) 4.50 (1) 4.50 (1)
Σημειώσεις (1) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), παράκαμψη μπόιλερ (1) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), παράκαμψη μπόιλερ (1) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), παράκαμψη μπόιλερ (1) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), παράκαμψη μπόιλερ