Πίνακας προδιαγραφών για CI-B

GCI2010B3B1D4R HCI2015B2B1D4R HCI2018B2B1D4R GCI2020B3B1D4R HCI2020B2B1D4R GCI2022B3B1D4R GCI2030B3B1D4R HCI2030B2B1D4R GCI2040B3B1D4R GCI3050B3B1D4R HCI2050B2B1D4R GCI3060B3B1D4R HCI3060B2B1D4R GCI4120B3B1D4R HCI4120B2B1D4R HCI4140B2B1D4R
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ονομ. dBA 40 40 40 40 42 41 41 43 44 46 43 47 48 48 51 54
Ψυκτικό μέσο GWP   1.430 1.397 1.397 1.430 1.397 1.430 1.430 1.397 1.430 1.430 1.397 1.430 1.397 1.430 1.397 1.397
  Τύπος   R-134a R-449A R-449A R-134a R-449A R-134a R-134a R-449A R-134a R-134a R-449A R-134a R-449A R-134a R-449A R-449A
Refrigerating capacity Refrigerating capacity-=-Medium temperature Refrigerating capacity-=-Medium temperature-=-R-134a Refrigerating capacity-=-Medium temperature-=-R-134a-=-Nom-=-kW kW 2.913     4.046   5.012 7.167   9.263 11.255   13.417   18.253
Standard liquid receiver-=-l l 5.7 2.3 2.3 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 10 5.7 10 10 21 21 21
Εύρος λειτουργίας Operation range-=-Ambient temperature Operation range-=-Ambient temperature-=-Max.-=-°C °C 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
    Operation range-=-Ambient temperature-=-Min.-=-°C °C 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Συμπιεστής Type   Ημιερμητικός Ημιερμητικός Ημιερμητικός Ημιερμητικός Ημιερμητικός Ημιερμητικός Ημιερμητικός Ημιερμητικός Ημιερμητικός Ημιερμητικός Ημιερμητικός Ημιερμητικός Ημιερμητικός Ημιερμητικός Ημιερμητικός Ημιερμητικός
  Starting method   Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter
  Model   2HES‐1Y 2GES-2Y 2FES-2Y 2FES-2Y 2DES‐2Y 2EES‐2Y 2CES‐3Y 4FES-3Y 4EES‐4Y 4DES-5Y 4DES-5Y 4CES-6Y 4CES-6Y 4PES-12Y 4PES-12Y 4NES-14Y
  Ποσότητα_   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Διαστάσεις Dimensions-=-Condensing unit Dimensions-=-Condensing unit-=-Depth-=-mm mm 747 747 747 747 747 747 747 747 747 548 747 548 548 748 748 748
    Dimensions-=-Condensing unit-=-Width-=-mm mm 1.404 1.404 1.404 1.404 1.404 1.404 1.404 1.404 1.404 1.483 1.404 1.483 1.483 1.684 1.684 1.684
Περίβλημα Υλικό Casing-=-Material-=-Condensing unit   Χάλυβας Χάλυβας Χάλυβας Χάλυβας Χάλυβας Χάλυβας Χάλυβας Χάλυβας Χάλυβας Χάλυβας Χάλυβας Χάλυβας Χάλυβας Χάλυβας Χάλυβας Χάλυβας
  Colour Casing-=-Colour-=-Condensing unit   Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό
Condenser Condenser-=-Air flow-=-m³/h m³/ώρα 2.943 2.943 2.943 2.943 2.943 2.943 2.701 2.701 2.701 2.850 2.701 2.850 5.850 5.366 5.366 5.366
Power supply Phase   3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 380-400 380-400 380-400 380-400 380-400 380-400 380-400 380-400 380-400 380-400 380-400 380-400 380-400 380-400 380-400 380-400